Dịch vụ Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi Công ty Cổ phần sang Công ty TNHH 2 thành viên

Công ty cổ phần có thể chuyển đổi sang Công ty TNHH 1 thành viên hoặc Công ty TNHH 2 thành viên trở lên tùy vào điều kiện thực tế. Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cần tuân thủ những quy định về pháp luật như: điều kiện...

Chi tiết

Chuyển Đổi Từ Công Ty Cổ Phần Sang Công Ty TNHH 1 Thành Viên

Chuyển đổi Công ty Cổ phần sang Công ty TNHH 1 thành viên là hình thức tái cơ cấu doanh nghiệp. Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nhằm thực hiện những mục đích kinh doanh của doanh nghiệp nhưng cũng cần phải tuân thủ những quy định của...

Chi tiết

Chuyển Đổi Công Ty TNHH 2 Thành Viên Sang Công Ty TNHH 1 Thành Viên

Công ty TNHH 2 thành viên là công ty có ít nhất 2 thành viên góp vốn thành lập công ty. Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do mà các thành viên muốn rút vốn khỏi công ty, chuyển nhượng phần vốn góp đó cho tổ chức,...

Chi tiết

Chuyển Đổi Công Ty TNHH Sang Cổ Phần

Việc chuyển đổi công ty từ loại hình này sang loại hình khác sẽ ảnh hưởng đến một số vấn đề pháp lý vì mỗi loại hình doanh nghiệp có những đặc trưng riêng. Khi doanh nghiệp muốn chuyển đổi loại hình cần nắm được kiến thức pháp lý...

Chi tiết

Chuyển Đổi Từ DNTN Sang Công Ty TNHH

Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 có quy định có thể chuyển đổi từ DNTN sang công ty TNHH. Đây là một điểm mới khi mà Luật Doanh nghiệp 2005 không cho phép điều này. Hãng Luật Tài Nguyên xin cung cấp cho bạn...

Chi tiết

Chuyển Đổi Từ Hộ Kinh Doanh Sang Doanh Nghiệp

Nhà nước luôn khuyến khích các hộ sản xuất kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, bởi bản chất các hộ kinh doanh bị hạn chế rất nhiều khía cạnh như: hạn chế các hoạt động kinh doanh, số lượng lao động, chỉ được hoạt động trong phạm vi...

Chi tiết

1 2