ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư mới nhất, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài là công ty do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc là doanh nghiệp Việt Nam do nhà...

Chi tiết

Thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại theo đúng quy định pháp luật Việt Nam. Một thương nhân nước ngoài chỉ được thành lập một chi nhánh trong phạm...

Chi tiết

Thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam đang là nhu cầu cần thiết của nhiều thương nhân nước ngoài muốn xúc tiến thương mại tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi bước vào một thị trường mới, nhiều thương nhân chưa biết các thủ...

Chi tiết

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh thương nhân nước ngoài

Khi không còn nhu cầu muốn mở rộng kinh doanh hoặc vì một số lý do khách quan, việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là điều khó tránh khỏi. Hãng Luật Tài Nguyên xin cung cấp đến bạn những thông...

Chi tiết

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Khi không còn nhu cầu muốn mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc cảm thấy thị trường không còn phù hợp thì việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là điều tất yếu. Hãng Luật Tài Nguyên xin cung cấp...

Chi tiết

Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Sau khi đã hết hạn hoạt động theo Giấy phép hoạt động đã được cấp, nếu thương nhân có nhu cầu tiếp tục đầu tư kinh doanh thì phải tiến hành gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt nam. Bài...

Chi tiết

1 2