THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Để thúc đẩy kinh doanh, doanh nghiệp thường xuyên thực hiện chương trình khuyến mại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo hoặc đăng ký chương trình khuyến mại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy khi nào thì phải thực hiện thông báo hoặc đăng ký chương trình khuyến mại? Hồ sơ, thủ tục như thế nào?

Bài viết sau đây của Luật Tài Nguyên sẽ làm rõ vấn đề này.

1. Khuyến mại là gì?

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Pháp luật có quy định rất chi tiết từng từng hình thức khuyến mại. Trong đó, có những hình thức khuyến mại phải thực hiện thủ tục thông báo và có hình thức thực hiện thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Thông báo chương trình khuyến mại

2.1 Hình thức khuyến mại phải thông báo 

Theo quy định các trường hợp phải thông báo chương trình khuyến mại bao gồm:

 • Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
 • Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá)
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương)
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác

2.2 Hồ sơ thông báo chương trình khuyến mại

Hồ sơ thông báo bao gồm 01 Thông báo thực hiện khuyến mại theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Nội dung thông báo thực hiện khuyến mại bao gồm:

 1. Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;
 2. Tên chương trình khuyến mại;
 3. Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);
 4. Hình thức khuyến mại;
 5. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;
 6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);
 7. Thời gian thực hiện khuyến mại;
 8. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);
 9. Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;
 10. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại.
 11. Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

2.3 Cách thức thực hiện

 • Nộp 01 hồ sơ qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;
 • Nộp 01 hồ sơ trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;
 • Nộp 01 hồ sơ qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;
 • Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

2.4 Cơ quan có thẩm quyền

Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mạđến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại tối thiểu 03 ngày.

3. Đăng ký chương trình khuyến mại

3.1 Hình thức khuyến mại phải đăng ký

Trường hợp phải đăng ký chương trình khuyến mại gồm:

 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi)
 • Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

3.2 Hồ sơ đăng ký khuyến mại

Căn cứ điều 19 của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại:

 • 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP;
 • 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP;
 • Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;
 • 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Khoản 5 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, nội dung đăng ký thực hiện khuyến mại bao gồm:

 • Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;
 • Tên chương trình khuyến mại;
 • Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);
 • Hình thức khuyến mại;
 • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;
 • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);
 • Thời gian thực hiện khuyến mại;
 • Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);
 • Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;
 • Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại (thể lệ chương trình khuyến mại);
 • Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì nội dung đăng ký phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

3.3 Cách thức thực hiện

 • Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

3.4 Cơ quan có thẩm quyền

 1. Sở Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 2. Bộ Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Tài Nguyên về thủ tục đăng ký, thông báo chương trình khuyến mại. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay với Luật Tài Nguyên để được tư vấn miễn phí.

Giải đáp pháp luật

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gọi lại ngay cho bạn  Để lại bình luận