Đăng Ký Kiểu Dáng Công Nghiệp

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, “kiểu dáng công nghiệp hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp sẽ giúp tổ chức, cá nhân hạn chế được việc bị xâm phạm về kiểu dáng.

Bài viết sau đây của Luật Tài Nguyên sẽ trình bày một số nội dung pháp lý liên quan đến việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

1. Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Theo quy định của pháp luật hiện hành, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng 3 điều kiện:

 • Có tính mới: Một kiểu dáng được coi là có tính mới nếu có khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã công khai ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn.
 • Có tính sáng tạo: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được công khai ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có mức hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể làm mẫu để có sản xuất công nghiệp, hàng loạt

2. Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

2.1 Hồ sơ đăng ký

– Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp (Xem mẫu tại đây)

– Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp có các nội dung sau:

 • Tên kiểu dáng công nghiệp;
 • Lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp;
 • Kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất;
 • Liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ;
 • Phần mô tả chi tiết kiểu dáng công nghiệp;
 • Yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

– Ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp;

– Bản mô tả;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí;

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn đăng ký có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên);

– Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác.

2.2 Trình tự các bước thực hiện

– Cá nhân, tổ chức nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tới Cục Sở hữu trí tuệ.

– Sau khi tiếp nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành các bước:

 • Thẩm định hình thức

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, sau đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

+ Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;

+ Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn. Trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu hết thời hạn trên mà người nộp đơn không sửa chữa/sửa chữa không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

 • Công bố đơn

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

 • Thẩm định nội dung

Ở giai đoạn này, Cục thực hiện việc đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ.

 • Ra quyết định/từ chối cấp Văn bằng bảo hộ

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về kiểu dáng công nghiệp và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

3. Thời hạn xử lý hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 • Thẩm định hình thức: 1 tháng từ ngày nộp đơn
 • Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;
 • Thẩm định nội dung: không quá 07 tháng từ ngày công bố đơn.
 • Ra quyết định cấp/từ chối cấp Văn bằng bảo hộ

Như vậy, quá trình xử lý hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp có thể kéo dài 10 tháng

4. Thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực trong vòng 05 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể được gia hạn tối đa 02 lần (mỗi lần 5 năm). Như vậy, một kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ sẽ được độc quyền trong tối đa 15 năm.

5. Phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp 

 • Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng;
 • Phí phân loại: 100.000/01 phân loại;
 • Phí thẩm định đơn: 700.000VNĐ/01 đối tượng;
 • Phí công bố đơn: 120.000 đồng;
 • Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1 hình;
 • Phí tra cứu thông tin phục vụ quá trình thẩm định: 480.000 đồng/01 đối tượng;
 • Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000 đồng/1 đơn ưu tiên.

6. Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Khi sử dụng dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp của Hãng Luật Tài Nguyên, bạn chỉ cần cung cấp những thông tin cần thiết, và đội ngũ luật sư, chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện:

 • Tra cứu thông tin và đánh giá về khả năng được bảo hộ tại Việt Nam và nước ngoài;
 • Hoàn thiện hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ;
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình đăng ký, thẩm định đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Nhận giấy chứng nhận bảo hộ và thực hiện những việc liên quan;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp…

Hi vọng những chia sẻ trên sẽ hữu ích cho bạn.

4.9/5 - (25 bình chọn)
4.9/5 - (25 bình chọn)

Giải đáp pháp luật

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gọi lại ngay cho bạn  Để lại bình luận