Công ty Luật Tài Nguyên

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN LUẬT TÀI NGUYÊN

Thành lập từ năm 2010, Công ty Luật TNHH Tài Nguyên là một trong những đơn vị tư vấn pháp lý chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư, tư vấn doanh nghiệp, xúc tiến thương mại cũng như giải quyết các tranh chấp về đất đai, thương mại, lao động và hôn nhân gia đình, tham gia tranh tụng tại các đơn vị có thẩm quyền. Với đội ngũ Luật sư, Chuyên gia tư vấn đông đảo, có trình độ cao và tác phong làm việc chuyên nghiệp cùng các sản phẩm tư vấn toàn diện và hoàn hảo, Công ty Luật TNHH Tài Nguyên đã là địa chỉ tin cậy của nhiều khách hàng lớn.

Được xây dựng trên một nền tảng chuyên nghiệp và có lịch sử phát triển lâu dài, Công ty Luật TNHH Tài Nguyên luôn dành được sự tín nhiệm của khách hàng từ khi thành lập cho tới nay. Đội ngũ luật sư tinh thông nghiệp vụ cùng với các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm là nền tảng thành công của Công ty Luật TNHH Tài Nguyên trên các lĩnh vực: pháp luật đầu tư; quản trị doanh nghiệp; sáp nhập giải thể doanh nghiệp; tài chính – ngân hàng; bất động sản; xây dựng; dân sự; sở hữu trí tuệ; bảo hiểm; giải quyết tranh chấp, tranh tụng tại tòa án.

Mục tiêu Công ty Luật Tài Nguyên luôn hướng tới là:

Hiệu quả – Nhanh chóng

Nguyên tắc làm việc của chúng tôi là:

Tận tâm và nỗ lực vì quyền lợi của Khách hàng

Giá trị mà chúng tôi luôn theo đuổi là:

Công lý cho mọi người

LĨNH VỰC TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ LUẬT SƯ CUNG CẤP

Công ty Luật TNHH Tài Nguyên cung cấp dịch vụ luật sư dưới các hình thức: (i) tư vấn pháp luật theo vụ việc; (ii) tư vấn pháp luật thường xuyên; (iii) đại diện khách hàng; (iv) tranh tụng trước tòa án; (v) dịch vụ pháp lý, trong các lĩnh vực như sau:

I. DOANH NGHIỆP

Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, các Luật sư, Luật gia, Chuyên gia, Cộng tác viên tại Công ty Luật TNHH Tài Nguyên sự sẽ cung cấp dịch vụ từ giai đoạn trước thành lập cho đến giai đoạn sau khi thành lập doanh nghiệp. Cụ thể là:

 • Tư vấn, thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh doanh nghiệp;
 • Tư vấn, soạn thảo Điều lệ, quy trình, quy chế và các tài liệu, văn bản hoạt động nội bộ Doanh nghiệp;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp;
 • Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp; quản trị doanh nghiệp;
 • Tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp; đánh giá tính pháp lý của giao dịch mua bán và sáp nhập doanh nghiệp;
 • Tư vấn, soạn thảo các hồ sơ, tài liệu, văn bản thỏa thuận, thực hiện các thủ tục sau hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục Phá sản, giải thể doanh nghiệp;
 • Giải quyết các tranh chấp nội bộ Doanh nghiệp, phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp.

II. BẤT ĐỘNG SẢN – XÂY DỰNG

Với phương châm an toàn và hiệu quả, Công ty Luật TNHH Tài Nguyên hỗ trợ, tư vấn, giúp khách hàng thực hiện thành công các giao dịch Bất động Sản – Xây dựng với những dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

 • Tư vấn, thẩm định những vấn đề pháp lý liên quan đến các dự án bất động sản, xây dựng Khu đô thị, Khu nhà ở và Khu công nghiệp;
 • Tư vấn, thẩm định, dự liệu các rủi ro, thực hiện các giao dịch kinh doanh bất động sản, các phương thức hợp tác đầu tư tại các dự án bất động sản, xây dựng Khu đô thị, Khu nhà ở và Khu công nghiệp;
 • Soạn thảo, thẩm định Hợp đồng góp vốn, Hợp đồng hợp tác đầu tư, Hợp đồng hợp tác kinh doanh; Hợp đồng mua bán và các thỏa thuận trong lĩnh vực Bất động sản – Xây dựng;
 • Tư vấn, thực hiện các giao dịch về đất đai (thuê, chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, v.v.);
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý, thực hiện các thủ tục dự án thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất, v.v.;
 • Giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các giao dịch về đất đai, bất động sản, xây dựng.

III. TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM

Thông qua đội ngũ Luật sư, Luật gia, chuyên gia, công tác viên giàu kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Tài Nguyên đang vững bước thực hiện các dịch vụ tư vấn pháp luật chuyên sâu trong lĩnh vực Tài Chính – Ngân hàng. Cụ thể như sau:

 • Tư vấn, thực hiện các thủ tục xử lý tài sản bảo đảm, mua/bán nợ, thu hồi nợ cho Ngân hàng;
 • Tư vấn, thực hiện các giao dịch cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, các biện pháp bảo đảm khác;
 • Tư vấn về các thỏa thuận, dàn xếp về vay vốn, huy động vốn cho doanh nghiệp, cá nhân, cơ quan, tổ chức;
 • Tư vấn xử lý tranh chấp liên quan tới yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm.
 • Tư vấn, thực hiện những phương pháp hợp lý, hiệu quả, hợp pháp để thu hồi những khoản nợ khó đòi cho doanh nghiệp, cá nhân, cơ quan, tổ chức;
 • Soạn thảo, thẩm định Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng cầm cố tài sản, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng mua/bán nợ, vv…;
 • Đàm phán, hỗ trợ khách hàng ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng cầm cố tài sản, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng mua/bán nợ, vv…;
 • Giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các giao dịch, hoạt đông Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm.

IV. TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Với sự am hiểu pháp luật và môi trường đầu tư tại Việt Nam, Công ty Luật TNHH Tài Nguyên đang hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư mọi thủ tục về đầu tư nhằm rút ngắn thời gian và chi phí gia nhập thị trường, với những dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật như sau:

 • Tư vấn các chính sách đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư của pháp luật Việt Nam;
 • Tư vấn, xác định rủi ro phát sinh từ hệ thống pháp luật Việt Nam và từ các biến động về chính sách và thể chế đối với dự án;
 • Tư vấn, lập, hỗ trợ thẩm định các tài liệu để thực hiện Dự án;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ cần thiết, thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án;
 • Tư vấn, trao đổi, giải trình với cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến dự án; thúc đẩy việc quá trình Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Soạn thảo, đánh giá pháp lý các thỏa thuận đầu tư, phương thức thức đầu tư do các nhà đầu tư nước ngoài hoặc nhà đầu tư trong nước thực hiện tại Việt Nam;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài phù hợp với pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận đầu tư;
 • Giải quyết các tranh chấp Đầu tư, phát sinh trong quá trình đầu tư, thực hiện dự án của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

V. DÂN SỰ – LAO ĐỘNG

Bên cạnh các hoạt động tư vấn pháp luật hôn nhân – gia đình, tư vấn pháp luật đất đai, Công ty Luật TNHH Tài Nguyên đang có thế mạnh cung cấp các dịch vụ luật sư tư vấn sau:

 • Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng lao động;
 • Tư vấn các vấn đề kỷ luật, bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động;
 • Tư vấn, thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài;
 • Tư vấn, thực thi, bảo đảm quyền tài sản của doanh nghiệp, cá nhân, cơ quan, tổ chức;
 • Soạn thảo, thẩm định các loại Hợp đồng dân sự, các giao dịch dân sự;
 • Tư vấn về thừa kế, soạn thảo lập/lưu giữ Di chúc.
 • Giải quyết các tranh chấp dân sự, tranh chấp lao động.

VI. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, TRANH TỤNG

Công ty Luật TNHH Tài Nguyên luôn được khách hàng tin tưởng ủy quyền tham gia đàm phán, hòa giải, dàn xếp, giải quyết các tranh chấp về dân sự, kinh tế, thương mại, lao động. Khi tham gia giải quyết các tranh chấp, đội ngũ luật sư của Công ty luôn xem xét, nhận định toàn diện các khía cạnh của vụ việc để đưa ra các giải pháp tư vấn phù hợp nhất, bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho khách hàng.

Các dịch vụ luật sư tư vấn Công ty đang cung cấp bao gồm:

 • Tư vấn và/hoặc tham gia thương lượng, hòa giải vụ việc giữa các bên;
 • Tư vấn và/hoặc thực hiện các công việc chuẩn bị cho hoạt động tranh tụng;
 • Lập hồ sơ khởi kiện các vụ việc tại tòa án;
 • Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình giải quyết vụ việc;
 • Tham gia tranh tụng tại Tòa án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong vụ tranh chấp;
 • Tư vấn và/hoặc đại diện cho khách hàng trong quá trình thi hành bản án/quyết định của Tòa án/Trọng tài thương mại tại Việt Nam.

VII. TRANH TỤNG CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ, DÂN SỰ, HÔN NHÂN GIA ĐÌNH, LAO ĐỘNG, HÀNH CHÍNH:

 1. Luật sư tham gia từ khâu điều tra đến khâu xét xử vụ án hình sự tại tòa án các cấp.
 2. Tư vấn về các nội dung, phạm vi công việc cần triển khai trước khi tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật;
 3. Đại diện cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền cũng như đóng vai trò Luật sư tranh tụng trước Tòa án/ Trọng tài tại Việt Nam;
 4. Đóng vai trò trung gian giúp các bên giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng và hoà giải;

VIII. TƯ VẤN THỰC HIỆN VÀ XIN CẤP CÁC GIẤY PHÉP VÀ GIẤY PHÉP CON

 1. Tư vấn thành lập doanh nghiệp: Bao gồm pháp nhân Việt Nam và pháp nhân nước ngoài
 2. Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh
 3. Tư vấn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Thành lập địa điểm, chia tách sáp nhập doanh nghiệp
 4. Xin Giấy phép XKLĐ
 5. Xin Giấy phép dịch vụ lao động trong nước
 6. Xin Giấy phép ATVSTP
 7. Xin Giấy phép lao động
 8. Xin các loại văn Bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ
 9. Công bố chất lượng, mã số mã vạch
 10. Xin phép mở Sàn giao dịch bất động sản
 11. Xin Thành lập Trung tâm ngoại ngữ
 12. Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe theo hợp đồng… và các dịch vụ khác
Đánh giá
Đánh giá

Giải đáp pháp luật

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gọi lại ngay cho bạn  Để lại bình luận