Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả - Giải Đáp Pháp Luật

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả

Bạn đang muốn chuyển quyền sử dụng quyền tác giả? Bạn chưa biết thủ tục thực hiện ra sao? Bài viết dưới đây của Luật Tài Nguyên  sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chính xác nhất!

1. Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả là gì?

Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ thì chuyển quyền sử dụng quyền tác giả là việc chủ sở hữu quyền tác giả cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền tác giả mà chủ sở hữu quyền tác giả đang sở hữu.

Tuy vậy, không phải tất cả các quyền nhân thân, quyền tài sản thuộc quyền tác giả đều có thể chuyển quyền sử dụng. Pháp luật hiện hành quy định các quyền có thể chuyển quyền sử dụng bao gồm:

  • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
  • Làm tác phẩm phái sinh;
  • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
  • Sao chép tác phẩm;
  • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
  • Truyền đạt tác phẩm tới công chúng thông qua phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
  • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính

      >>> Bạn nên xem thêm bài viết: Chuyển nhượng quyền tác giả

                                                             Chuyển giao quyền tác giả

2. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền tác giả

Việc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả được thực hiện thông qua hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền tác giả. Thông qua hợp đồng này, bên nhận chuyển giao (bên sử dụng) được sử dụng một hoặc một số quyền nhân thân, quyền tài sản thuộc quyền tác giả trong một thời hạn nhất định. Đồng thời, bên chuyển giao (tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả) vẫn không mất đi quyền sở hữu của mình đối với các quyền được chuyển giao quyền sử dụng.

Về bản chất, hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền tác giả là hợp đồng dân sự, do đó yếu tố thỏa thuận giữa 2 bên luôn được đề cao, Tuy vậy, pháp luật hiện hành quy định Hợp đồng sử dụng quyền tác giả phải được lập thành văn bản và tối thiểu gồm các nội dung sau:

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

b) Căn cứ chuyển quyền;

c) Phạm vi chuyển giao quyền;

d) Giá, phương thức thanh toán;

đ) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Trên đây là nội dung tư vấn về Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả Luật Tài Nguyên gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Luật Tài Nguyên!

chuyển quyền sử dụng quyền tác giả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *