Chủ sở hữu quyền tác giả - Giải Đáp Pháp Luật dịch vụ tốt

Chủ sở hữu quyền tác giả

Quyền tác giả là gì? Bài viết dưới đây của Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chính xác về chủ đề Chủ sở hữu quyền tác giả!

1. Chủ sở hữu quyền tác giả là gì?

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản thuộc quyền tác giả.

Các đối tượng có thể là chủ sở hữu quyền tác giả gồm:

  • Tổ chức, cá nhân Việt Nam
  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tại Việt Nam mà chưa công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu ở nước khác
  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên.

2. Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả?

Nhiều người cho rằng: “tác giả” thì đương nhiên là “chủ sở quyền tác giả”. Thực tế, đây là hai khái niệm hoàn toàn riêng biệt.

Tác giả là người sáng tạo ra tác phẩm và nắm giữ các quyền nhân thân. Trong khi đó, chủ sở hữu quyền tác giả là chủ thể nắm các quyền là quyền tài sản.

Chủ sở hữu quyền tác giả có thể là:

-Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả

Nếu tác giả sử dụng thời gian, cơ sở vật chất, tài sản của mình để sáng tạo ra tác phẩm thì tác giả đó đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả.

– Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả

Nếu các đồng tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất của mình để cùng sáng tạo  ra tác phẩm thì họ cũng đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm đó.

– Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả

Trường hợp tổ chức giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm cho tác giả là người thuộc tổ chức của mình hoặc tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng với tác giả thì tổ chức, cá nhân đó là chủ sở hữu quyền tác giả. Bên cạnh các quyền tài sản, họ còn có quyền công bố tác phẩm.

– Chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế

Trường hợp tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền tác giả theo quy định của pháp luật về thừa kế thì họ là chủ sở hữu quyền tác giả. Bên cạnh các quyền tài sản, họ cũng có quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm

Bạn nên xem thêm bài viết: Đăng ký bản quyền tác giả            Quyền liên quan đến quyền tác giả

– Chủ sở hữu quyền tác giả là người được chuyển giao quyền

Pháp luật hiện hành quy định: tổ chức, cá nhân được chuyển giao một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm theo thỏa thuận trong hợp đồng chuyển giao là chủ sở hữu quyền tác giả.

– Chủ sở hữu quyền tác giả là nhà nước

Theo quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ, Nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả đối với các tác phẩm sau:

  • Tác phẩm khuyết danh, trừ trường hợp khác do luật định
  • Tác phẩm còn trong thời hạn bảo hộ mà chủ sở hữu quyền tác giả chết không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận di sản hoặc không được quyền hưởng di sản
  • Tác phẩm đươc chủ sở hữu quyền tác giả giao quyền sở hữu cho nhà nước.

3. Quyền của chủ sở hữu quyền tác giả

Chủ sở hữu quyền tác giả của một tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả là chủ thể có quyền tài sản đối với tác phẩm đó. Theo điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ, quyền tài sản này bao gồm:

a) Làm tác phẩm phái sinh;

b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

c) Sao chép tác phẩm

d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

 

LIÊN HỆ VỚI  CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

chủ sở hữu quyền tác giả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *