Chủ Doanh Nghiệp Tư Nhân

Chủ Doanh Nghiệp Tư Nhân (DNTN) là gì? Chủ DNTN có quyền và nghĩa vụ như thế nào? Bài viết sau đây của Luật Tài Nguyên sẽ làm rõ những nội dung pháp lý liên quan đến chủ DNTN theo Luật Doanh Nghiệp 2020.

1. Chủ Doanh nghiệp tư nhân là gì?

chu-doanh-nghiep-tu-nhan-la-gi

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Theo đó, chủ DNTN có những đặc điểm sau:

 • Chỉ là một cá nhân;
 • Là người chiếm hữu, sử dụng và có toàn quyền định đoạt mọi hoạt động của DNTN.
 • Tài sản của DNTN cũng là tài sản của chủ DNTN;
 • Chủ DNTN là người đại diện theo pháp luật của DNTN;
 • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ DNTN không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ doanh nghiệp tư nhân

2.1 Quyền quản lý doanh nghiệp

 1. Chủ DNTN có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của DNTN, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
 2. Chủ DNTN có thể trực tiếp hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trường hợp này, chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của DNTN.
 3. Chủ DNTN là người đại diện theo pháp luật, đại diện cho DNTN với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, đại diện cho DNTN thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2.2 Quyền cho thuê doanh nghiệp

Chủ DNTN có quyền cho thuê toàn bộ DNTN của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực.

Trong thời hạn cho thuê, chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu DNTN. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của DNTN được quy định trong hợp đồng cho thuê.

2.3 Quyền bán DNTN

 1. Chủ DNTN có quyền bán DNTN của mình cho cá nhân, tổ chức khác.
 2. Sau khi bán DNTN, chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp tư nhân phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp chủ DNTN, người mua và chủ nợ của doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận khác.
 3. Chủ DNTN, người mua DNTN phải tuân thủ quy định của pháp luật về lao động.
 4. Người mua DNTN phải đăng ký thay đổi chủ DNTN theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

3. Quyền của Chủ DNTN trong một số trường hợp đặc biệt

 1. Trường hợp chủ DNTN bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
 2. Trường hợp chủ DNTN chết thì người thừa kế hoặc một trong những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ DNTN theo thỏa thuận giữa những người thừa kế. Trường hợp những người thừa kế không thỏa thuận được thì đăng ký chuyển đổi thành công ty hoặc giải thể DNTN đó.
 3. Trường hợp chủ DNTN chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì tài sản của chủ DNTN được xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự.
 4. Trường hợp chủ DNTN bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ của chủ DNTN được thực hiện thông qua người đại diện.
 5. Trường hợp chủ DNTN bị Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp thì chủ DNTN tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh ngành, nghề có liên quan theo quyết định của Tòa án hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân cho cá nhân, tổ chức khác.

Trên đây là những nội dung pháp lý liên quan đến chủ doanh nghiệp tư nhân. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay với Luật Tài Nguyên để được tư vấn miễn phí!

[kkstarratings force]

Giải đáp pháp luật

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gọi lại ngay cho bạn  Để lại bình luận