Chủ Doanh Nghiệp Tư Nhân Có Được Góp Vốn?

Chủ Doanh nghiệp tư nhân có được góp vốn vào doanh nghiệp khác? Chủ doanh nghiệp tư nhân có được quyền thành lập công ty? Đây là thắc mắc của rất nhiều độc giả gửi đến Luật Tài Nguyên. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi này.

Trước hết, bạn cần nắm được một số đặc trưng cơ bản của mô hình Doanh nghiệp tư nhân.

chu-doanh-nghiep-tu-nhan-co-duoc-thanh-lap-cong-ty

1. Đặc điểm của Doanh nghiệp tư nhân

Điều 188 Luật Doanh nghiệp quy định về DNTN như sau

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Theo đó, DNTN có những đặc điểm sau:

1.1 Chủ doanh nghiệp tư nhân

  • Do một cá nhân làm chủ
  • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

1.2 Tư cách pháp nhân

Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân vì:

Một pháp nhân phải có tài sản riêng, tài sản của pháp nhân phải độc lập với tài sản của chủ pháp nhân. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp tư nhân thì tài sản của DNTN cũng chính là tài sản của chủ DNTN.

1.3 Chịu trách nhiệm tài sản

Chủ DNTN phải tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp trong trường hợp vốn đã đăng ký không đủ để chi trả.

1.4 Khả năng huy động vốn

Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

1.4 Hạn chế quyền của DNTN

Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

1.5 Tổ chức và quản lý công ty

DNTN có cơ cấu tổ chức đơn giản và gọn nhẹ nhất trong các loại hình DN vì chủ DNTN có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của mình.

Chủ DNTN có thể trực tiếp hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trường hợp này, chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.

2. Chủ Doanh Nghiệp Tư Nhân có được thành lập công ty?

Theo như quy định trên, Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Như vậy, ngoại trừ mô hình hộ kinh doanh, công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có quyền thành lập công ty dưới hình thức công ty TNHH, Công ty cổ phần (vì pháp luật không cấm).

3. Chủ doanh nghiệp tư nhân có được góp vốn vào công ty khác?

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 188 Luật Doanh Nghiệp 2020 thì:

Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Theo đó, pháp luật chỉ hạn chế quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty khác đối với Doanh nghiệp tư nhân. Còn đối với chủ doanh nghiệp tư nhân, với tư cách là một cá nhân hoàn toàn có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác mà không bị hạn chế gì.

Trên đây là những phân tích của chúng tôi trên cơ sở quy định pháp luật để trả lời cho câu hỏi Chủ doanh nghiệp tư nhân có được góp vốn? Chủ Doanh nghiệp tư nhân có được thành lập công ty? Hi vọng bài viết này sẽ hữu ích cho bạn!

[kkstarratings force]

Giải đáp pháp luật

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gọi lại ngay cho bạn    Để lại bình luận