Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn - Giải Đáp Pháp Luật

Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

Ly hôn là cái kết không ai nghĩ tới khi bắt đầu một cuộc hôn nhân. Nhưng khi vợ chồng không thể sống cùng nhau nữa thì ly hôn là điều không thể tránh khỏi. Đồng thời với thủ tục ly hôn tại Tòa án là việc phân chia tài sản khi ly hôn, quyền và nghĩa vụ chăm sóc con cái (nếu có).

Xác định tài sản chung của vợ chồng

Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình quy định:

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

Nguyên tắc phân chia tài sản chung vợ chồng khi ly hôn

Có hai nguyên tắc chính khi phân chia tài sản chung:

  • Theo thỏa thuận của 02 bên
  • Theo quy định của pháp luật

Theo đó, hai bên vợ chồng được lựa chọn nguyên tắc phân chia. Tuy nhiên, thỏa thuận của 02 bên luôn được ưu tiên áp dụng. Hai bên có thể tự thỏa thuận với nhau về vấn đề phân chia tài sản. Trường hợp không thể thỏa thuận được và có yêu cầu thì Tòa án áp dụng quy định pháp luật. Cụ thể:

Trường hợp có văn bản thỏa thuận phân chia tài sản vợ chồng khi ly hôn:

Nếu hai vợ chồng có thỏa thuận bằng văn bản phân chia tài sản chung thì Tòa án xem xét xem văn bản này có hiệu lực hay không. Trường hợp văn bản thỏa thuận trên không bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì việc phân chia tài sản chung của vợ chồng được áp dụng theo các nội dung thỏa thận ghi trong văn bản. Đối với những vấn đề chưa được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng hoặc bị vô hiệu thì áp dụng theo nguyên tắc phân chia tài sản theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không có văn bản thỏa thuận:

Khi này, Tòa án sẽ phân chia tài sản chung của vợ chồng theo nguyên tắc chia đôi nhưng tính đến các yếu tố sau:

  • Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
  • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
  • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
  • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Ngoài ra, khi phân chia tài sản chung của vợ chồng cần lưu ý một số vấn đề sau:

  • Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.
  • Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định.
  • Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.
  • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Nếu các bạn có con chung thì việc phân định quyền nuôi con sau ly hôn cũng cần được cân nhắc. Tuy nhiên nếu thỏa thuận được để tránh làm tổn thương đến con trẻ.

Mong rằng với những tư vấn của chúng tôi, bạn đã có được phương án giải quyết tốt nhất cho mình để dù có ly hôn vẫn trọn “tình trọn nghĩa” giữa đôi bên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *