Chi Nhánh Công Ty Là Gì

Chi nhánh là gì? Đặc điểm, chức năng của chi nhánh như thế nào? Khi nào nên thành lập chi nhánh? Đây là thắc mắc của nhiều bạn đọc gửi đến Luật Tài Nguyên. Bài viết sau đây sẽ làm rõ những nội dung pháp lý liên quan đến chi nhánh.

1. Chi nhánh công ty là gì?

Theo Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về chi nhánh như sau:

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Đặc điểm của chi nhánh

Chi nhánh có những đặc điểm nổi bật sau đây:

 • Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nên cũng giống như văn phòng đại diện, chi nhánh không có tư cách pháp nhân.
 • Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Chi nhánh không được đăng ký những ngành nghề mà doanh nghiệp chưa đăng ký.
 • Doanh nghiệp có quyền mở chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính.
 • Có hai hình thức hạch toán thuế đối với chi nhánh đó là: Độc lập hoặc phụ thuộc (đối với doanh nghiệp chủ quản).

Xem thêm: Phân biệt chi nhánh với văn phòng đại diện

3. Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh

3.1 Quyền của chi nhánh:

 • Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của chi nhánh.
 • Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Giao kết hợp đồng tại Việt Nam phù hợp với nội dung hoạt động được quy định trong giấy phép thành lập chi nhánh và theo quy định của Luật này.
 • Mở tài khoản bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam.
 • Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Có con dấu mang tên chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động thương mại khác phù hợp với giấy phép thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

3.2 Nghĩa vụ của chi nhánh:

 • Thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam; trường hợp cần áp dụng chế độ kế toán thông dụng khác thì phải được Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận.
 • Báo cáo hoạt động của chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

4. Điều kiện thành lập chi nhánh

 • Có giấy phép kinh doanh theo quy định pháp luật. Đây là điều kiện tiên quyết để được thành lập chi nhánh;
 • Người đứng đầu chi nhánh đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp;
 • Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;
 • Có chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề kinh doanh chi nhánh yêu cầu chứng chỉ;
 • Có giấy xác nhận đủ điều kiện đối với chi nhánh kinh doanh ngành nghề có điều kiện theo quy định pháp luật.

5. Hồ sơ thành lập chi nhánh

 • Biên bản Họp thông qua về việc thành lập Chi nhánh;
 • Quyết định thành lập Chi nhánh;
 • Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh (Phụ lục II-11, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Quyết định Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh;
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân.

6. Các loại thuế chi nhánh phải nộp

Chi nhánh phải đóng những loại thuế sau:

 1. Lệ phí môn bài
 2. Thuế giá trị gia tăng (GTGT)
 3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây là tất cả những nội dung pháp lý liên quan đến chi nhánh là gì? Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay với Luật Tài Nguyên để được tư vấn miễn phí.

Giải đáp pháp luật

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gọi lại ngay cho bạn  Để lại bình luận