CHẬM NỘP THUẾ MÔN BÀI

Quy định nộp thuế môn bài là trách nhiệm và nghĩa vụ của đối tượng phải nộp thuế. Vậy chậm nhất khi nào phải nộp thuế môn bài? Mức phạt chậm nộp thuế môn bài là bao nhiêu? Bài viết sau đây của Luật Tài Nguyên sẽ làm rõ những vấn đề này!

I. Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là loại thuế trực thu, định ngạch được xác định dựa trên số vốn điều lệ đã đăng ký của doanh nghiệp hoặc doanh thu của hộ kinh doanh cá thể.

Bậc thuế và mức lệ phí thuế môn bài phải đóng: 

  • Vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống: 2.000.000đ/năm
  • Vốn điều lệ trên 10 tỷ:  3.000.000đ/năm
  • Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh: 1.000.000đ/năm

II. Thời gian nộp thuế môn bài và tờ khai thuế môn bài

1.Thời hạn nộp thuế môn bài

Điểm a khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

“a) Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.”

Lưu ý:

– Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp như sau:

  • Nếu kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn.
  • Nếu kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

– Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp như sau:

  • Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30/7 năm ra hoạt động.
  • Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm ra hoạt động.

2. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

Theo khoản 3, điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP có quy định:

 “1. Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

Người nộp lệ phí mới hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.”

III. Mức phạt vi phạm thời hạn nộp

1. Mức phạt chậm nộp thuế môn bài

Căn cứ Điều 42 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, tiền phạt chậm nộp thuế môn bài được tính như sau:

Số tiền phải nộp phạt = Tiền phạt chậm nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp

Lưu ý: Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày kế tiếp ngày hết thời hạn nộp tiền phạt đến ngày liền kề trước ngày tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

2. Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài

Căn cứ quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mức xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:

“1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.

4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;

b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

d) Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.”

Trên đây là những quy định liên quan đến việc chậm nộp thuế môn bài của doanh nghiệp. Các chủ doanh nghiệp cần nắm rõ để tránh việc bị phạt không đáng có.

[kkstarratings force]

Giải đáp pháp luật

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gọi lại ngay cho bạn    Để lại bình luận