Chấm dứt hoạt động Chi nhánh thương nhân nước ngoài

07/02/2020

Khi không còn nhu cầu muốn mở rộng kinh doanh hoặc vì một số lý do khách quan, việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là điều khó tránh khỏi.

Hãng Luật Tài Nguyên xin cung cấp đến bạn những thông tin cần thiết về vấn đề này.

Các trường hợp chấm dứt hoạt động Chi nhánh

1. Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài.

2. Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.

3. Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Chi nhánh mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn.

4. Hết thời gian hoạt động Giấy phép thành lập Chi nhánh mà không được Cơ quan cấp Giấy phép đồng ý gia hạn.

5. Bị thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh.

6. Thương nhân nước ngoài, Chi nhánh không còn đáp ứng một trong những điều kiện để được cấp phép thành lập Chi nhánh.

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh

Hồ sơ 01 bộ, bao gồm:

  1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 35 Nghị định này;
  2. Bản sao văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh (đối với trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 35 Nghị định này) hoặc bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh của Cơ quan cấp Giấy phép (đối với trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 35 Nghị định này);
  3. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
  4. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
  5. Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh.

Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh

Bước 1: Nộp hồ sơ

Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp giấy phép.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 3: Công bố thông tin

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của mình về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh.

CÔNG TY LUẬT TÀI NGUYÊN

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà
Thành Lập Doanh Nghiệp:
0936 061359
0583 811234
Thay đổi đăng ký kinh doanh:
0936 061359
0583811234
Tạm ngừng hoạt động:
0936 061359
0904 551359
Giải thể doanh nghiệp:
0936 061359
 
Tư vấn đầu tư:
0936 061359
  Đăng ký Sở hữu trí tuệ:
0902 291359
  Đăng ký mã số mã vạch:
0902 251359
  Thông báo website Thương mại điện tử:
0902 251359
Email: Hangluattainguyen@gmail.com
Mr Dong

BÀI VIẾT KHÁC

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư mới nhất, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài là công ty do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc là doanh nghiệp Việt Nam do nhà...

Chi tiết

Thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại theo đúng quy định pháp luật Việt Nam. Một thương nhân nước ngoài chỉ được thành lập một chi nhánh trong phạm...

Chi tiết

Thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam đang là nhu cầu cần thiết của nhiều thương nhân nước ngoài muốn xúc tiến thương mại tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi bước vào một thị trường mới, nhiều thương nhân chưa biết các thủ...

Chi tiết

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Khi không còn nhu cầu muốn mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc cảm thấy thị trường không còn phù hợp thì việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là điều tất yếu. Hãng Luật Tài Nguyên xin cung cấp...

Chi tiết

Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Sau khi đã hết hạn hoạt động theo Giấy phép hoạt động đã được cấp, nếu thương nhân có nhu cầu tiếp tục đầu tư kinh doanh thì phải tiến hành gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt nam. Bài...

Chi tiết