Bảo hộ tên thương mại - Giải Đáp Pháp Luật dịch vụ tốt

Bảo hộ tên thương mại

Bạn bắt đầu kinh doanh và muốn xây dựng một thương hiệu riêng nhưng không hiểu rõ các quy định về tên thương mại, điều kiện để được bảo hộ?! Trong bài viết này, Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn thông tin chuẩn xác nhất về bảo hộ tên thương mại.

1. Tên thương mại là gì?

Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ, “tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh”. Đây là một trong các đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

2. Điều kiện được bảo hộ tên thương mại:

Theo pháp luật hiện hành, tên thương mại được bảo hộ khi có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Vậy tên thương mại như thế nào được coi là “có khả năng phân biệt”? Khu vực kinh doanh là gì?

Về khả năng phân biệt của tên thương mại:

Điều 78 Luật SHTT quy định Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu thỏa mãn các điều kiện:

“1. Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng.

2. Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

3. Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.

Về khu vực kinh doanh:

Khu vực kinh doanh được hiểu là khu vực địa lý nơi tổ chức, cá nhân có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng.

Lưu ý:

Các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại

Điều 77 Luật SHTT quy định các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại gồm:

  • Tên của các cơ quan nhà nước;
  • Tên của tổ chức chính trị; tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội – nghề nghiệp
  • Tên của các chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh.

3. Bảo hộ tên thương mại

Căn cứ xác lập quyền được bảo hộ tên thương mại:

Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng hợp pháp tên thương mại đó. Như vậy, chủ thể mang tên thương mại không cần tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ tên thương mại để được bảo hộ.

LIÊN HỆ VỚI LUẬT TÀI NGUYÊN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *