Bản quyền tác giả

Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Bạn muốn hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan? Bạn chưa biết thực hiện thủ tục ra sao? Bài viết dưới đây của Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết! 1. Các trường hợp hủy bỏ hiệu...

Chi tiết

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Bạn muốn xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan? Bạn chưa biết thủ tục thực hiện ra sao? Bài viết dưới đây của Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chính xác nhất! 1. Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký...

Chi tiết

Chuyển nhượng quyền liên quan

Bạn đang muốn chuyển nhượng quyền liên quan? Bạn chưa biết thủ tục thực hiện ra sao? Bài viết dưới đây của Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chính xác nhất! 1. Chuyển nhượng quyền liên quan là gì? Theo quy định tại Luật...

Chi tiết

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Bạn muốn xin cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan? Bạn chưa biết thủ tục thực hiện ra sao? Bài viết dưới đây của Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chính xác nhất! 1. Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận...

Chi tiết

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Bạn muốn xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả? Bạn chưa biết thủ tục thực hiện ra sao? Bài viết dưới đây của Luật Tài Nguyên sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chính xác nhất! 1. Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận...

Chi tiết

Chuyển giao quyền tác giả

Luật Tài Nguyên thường xuyên nhận được các câu hỏi và thắc mắc về việc Chuyển giao quyền tác giả. Trong bài viết này, chúng tôi xin giải đáp một trong những thắc mắc phổ biến về vấn đề này! Thắc mắc của bạn đọc: Kính chào Luật Tài...

Chi tiết

1 2 3