Giải quyết vụ án dân sự

1. Các tranh chấp về dân sự, bao gồm: –         Tranh chấp về quốc tịch; –         Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản; –         Tranh chấp về hợp đồng dân sự; –         Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; –         Tranh chấp về thừa kế tài sản; –         Tranh chấp [...]

Giải quyết tranh chấp Kinh doanh – Thương mại

THAM GIA TỐ TỤNG: Cử luật sư tham gia tranh tụng trong các tranh chấp liên quan đến kinh tế – thương mại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thương nhân, những người tham gia các hoạt động kinh doanh-thương mại. 2. TƯ VẤN PHÁP LUẬT: 2.1. Tư vấn [...]