Luật Doanh nghiệp 2014 – cuộc đột phá về thể chế và 10 điều bạn nên biết

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp 2014. Sau cuộc đột phá về thể chế của văn bản mang tên “Luật Doanh nghiệp 1999”, thì Luật Doanh nghiệp 2014 được coi là cuộc đột phá thể chế lần hai, thể hiện đúng tinh thần Hiến pháp [...]

Thủ tục đăng ký con dấu theo Luật doanh nghiệp 2015

(PLO)-Để đảm bảo thực hiện Luật Doanh nghiệp 2014 từ ngày 01/7/2015, trong thời gian Nghị định và Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp chưa có hiệu lực thi hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn hướng dẫn thực hiện việc đăng [...]

Những điểm mới của Luật doanh nghiệp 2015

Toàn bộ điểm mới Luật doanh nghiệp 2014 Từ 01/07/2015, Luật doanh nghiệp 2014 chính thức có hiệu lực. Bài viết sau đây sẽ tổng hợp tất cả các điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014. 1/ Mở rộng phạm vi điều chỉnh Quy định về thành lập, tổ chức quản lý, tổ [...]

Những đổi mới nổi bật của Luật doanh nghiệp 2015

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực kể từ 01/7/2015; So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có 10 chương, 213 điều, tăng 41 điều; Chương IV quy định về Doanh nghiệp nhà nước với 22 [...]

Hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp 2015

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Số: 4211/BKHĐT-ĐKKD ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015   V/v hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành [...]