Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa
Liên hệ

HÃNG LUẬT BETTER 

HOTLINE

LUẬT SƯ NGUYỄN HOÀNG
0936.08.03.08
0936.061.359

LUẬT SƯ LẠI TRANG
0989.143.058
0936.041.359

Emailhangluatbetter@gmail.com 
Địa chỉ
: Số 3, Vũ Phạm Hàm, P. Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội

 

Video
Quảng cáo
KleenOil Filler demo
KleenOil Filler demo
KleenOil Filler demo

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CON DẤU THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2015

(PLO)-Để đảm bảo thực hiện Luật Doanh nghiệp 2014 từ ngày 01/7/2015, trong thời gian Nghị định và Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp chưa có hiệu lực thi hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn hướng dẫn thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp.
Theo đó, trong thời gian chờ nghị định và thông tư hướng dẫn, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp sẽ thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 20, 21, 22, 23 Luật Doanh nghiệp 2014. Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2014. Đối với việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thì thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.
Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi các nội dung trên Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi thực hiện theo quy định tại Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014 và quy định tương ứng tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.
Trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bao gồm: ngành, nghề kinh doanh, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân, cổ đông sáng lập công ty cổ phần, nội dung đăng ký thuế, hồ sơ, trình tự, thủ tục thông báo thay đổi thực hiện theo quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014 và quy định tương ứng tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

Thực hiện đăng ký con dấu doanh nghiệp

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp gửi thông báo về mẫu con dấu đến Phòng Đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Khi thông báo mẫu con dấu, DN phải gửi kèm quyết định về nội dung, hình thức và số lượng con dấu. Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia.
Đối với việc tạm ngừng kinh doanh, Bộ KHĐT hướng dẫn: Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện tạm ngừng kinh doanh hoặc quay trở lại hoạt động trước thời hạn, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc quay trở lại hoạt động.
Bộ KHĐT cũng đề nghị các Sở KHĐT cử cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh trực tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn cá nhân và doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 kể từ ngày 01/7/2015.LUẬT SƯ NGUYỄN HOÀNG

Điện thoại : 0936.08.03.08

Email         
hangluatbetter@gmail.com
 
Website      
http://giaidapphapluat.com  

[Quay lại]


Các tin liên quan

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 2015
NHỮNG ĐỔI MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2015
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2015
Luật Doanh nghiệp 2014 - cuộc đột phá về thể chế và 10 điều bạn nên biết

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2