Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa
Liên hệ

HÃNG LUẬT BETTER 

HOTLINE

LUẬT SƯ NGUYỄN HOÀNG
0936.08.03.08
0936.061.359

LUẬT SƯ LẠI TRANG
0989.143.058
0936.041.359

Emailhangluatbetter@gmail.com 
Địa chỉ
: Số 3, Vũ Phạm Hàm, P. Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội

 

Video
Quảng cáo
KleenOil Filler demo
KleenOil Filler demo
KleenOil Filler demo

KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ


Thừa kế là một quyền thiêng liêng của con người. Nó gắn liền với việc nhận di sản của người đã khuất. Di sản thừa kế có thể là tài sản riêng, tài sản chung, Quyền sử dụng đất… Đối với mỗi trường hợp sẽ áp dụng một thủ tục hành chính đặc thù. Vậy sang tên sổ đỏ trong trường hợp được nhận thừa kế sẽ thực hiện thế nào?
 
A. THÔNG TIN PHÁP LÝ CẦN THIẾT:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định thực hiện Sang tên sổ đỏ là di sản thừa kế:UBND cấp Quận, Huyện;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện Sang tên sổ đỏ là di sản thừa kế: Văn phòng Đăng ký đất và nhà;
-Cơ quan phối hợp thực hiện Sang tên sổ đỏ là di sản thừa kế:Chi cục thuế, Phòng công chứng, UBND xã, phường, thị trấn nơi có di sản thừa kế;
- Cách thức thực hiện thực hiện Thủ tục sang tên sổ đỏ: Nộp hồ sơ tại trụ sở cơ quan hành chính;
-Thời hạn giải quyết thực hiện Sang tên sổ đỏ là di sản thừa kế: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
-Đối tượng thực hiện Sang tên sổ đỏ là di sản thừa kế: Cá nhân;
-Kết quả thực hiện Sang tên sổ đỏ là di sản thừa kế: Sổ đỏ mới;
 
B. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:
- Giấy chứng tử của người để lại di sản.
- Bản sao công chứng sổ Hộ khẩu, Chứng minh thư, Giấy khai sinh của người nhận di sản.
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của người để lại di sản
- Thông báo về việc Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.
- Văn bản khai nhận di sản.
- Hợp đồng tặng cho Quyền sử dụng đất (nếu có).
 
C. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:
1.  Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, khi nhận được thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi đến, Hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thực hiện việc nộp thuế vào Kho bạc nhà nước và các khoản phí và lệ phí theo quy định;  
2.  Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng ký có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, làm trích sao hồ sơ địa chính, chuyển thông tin đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Hộ gia đình, cá nhân khi nhận được hóa đơn thu thuế hoặc biên lai thu phí và lệ phí. Văn phòng đăng ký có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký biến động trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất được tách ra; hoặc đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận; báo cáo Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND cấp huyện xem xét quyết định; chỉnh lý hồ sơ địa chính và trả kết quả (Giấy chứng nhận). 
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
 

LUẬT SƯ NGUYỄN HOÀNG

Điện thoại : 0936.08.03.08

Email         
hangluatbetter@gmail.com
 
Website      : http://giaidapphapluat.com  


[Quay lại]


Các tin liên quan

THỦ TỤC SANG TÊN SỔ ĐỎ
DỊCH VỤ SANG TÊN SỔ ĐỎ ĐẤT THỔ CƯ
DỊCH VỤ SANG TÊN SỔ ĐỎ NHÀ CHUNG CƯ
TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2