Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa
Liên hệ

HÃNG LUẬT BETTER 

HOTLINE

LUẬT SƯ NGUYỄN HOÀNG
0936.08.03.08
0936.061.359

LUẬT SƯ LẠI TRANG
0989.143.058
0936.041.359

Emailhangluatbetter@gmail.com 
Địa chỉ
: Số 3, Vũ Phạm Hàm, P. Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội

 

Video
Quảng cáo
KleenOil Filler demo
KleenOil Filler demo
KleenOil Filler demo

TRANH CHẤP KINH DOANH- THƯƠNG MẠI

. THAM GIA TỐ TỤNG:
Cử luật sư tham gia tranh tụng trong các tranh chấp liên quan đến kinh tế - thương mại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thương nhân, những người tham gia các hoạt động kinh doanh-thương mại.
2. TƯ VẤN PHÁP LUẬT:
2.1. Tư vấn luật doanh nghiệp:
2.1.1. Khách hàng doanh nghiệp (công ty) rất đa dạng: Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp Tư nhân, Công ty Hợp danh.
2.1.2. Nội dung tư vấn doanh nghiệp phong phú:
- Tư vấn thành lập doanh nghiệp trọn gói;
- Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh;
- Tư vấn tổ chức nội bộ doanh nghiệp;
- Tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;
- Đại diện cho doanh nghiệp tiến hành các thủ tục hành chính;
- Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp (công ty);
- Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa doanh nghiệp với bên ngoài (tranh chấp kinh tế, thương mại);
- Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp (luật sư riêng của doanh nghiệp);
- Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.
- Đăng ký cấp giấy phép đầu tư và thực hiện các công việc liên quan đến đầu tư; 
2.1.3. Hình thức tư vấn doanh nghiệp: linh hoạt, phù hợp với từng doanh nghiệp (công ty)
2.2. Các tranh chấp kinh tế – thương mại:
- Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận như: Mua bán hàng hoá; Cung ứng dịch vụ; Phân phối; Đại diện, đại lý; Ký gửi; Thuê, cho thuê, thuê mua; Xây dựng; Vận chuyển hàng hóa, hành khách; Đầu tư…
- Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;
- Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty;
- Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định;
- Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết các vụ tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại;
- Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam;
- Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài;
- Các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật quy định.
2.3.Các tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp:
2.3.1. Tranh chấp về tư cách cổ đông, thành viên công ty;
2.3.2. Tranh chấp phát sinh từ quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên;
2.3.3. Tranh chấp về các chức danh quản lý trong công ty.
Luật sư của công ty Better sẽ tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp cụ thể như sau:
- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thông tin về vụ việc, rà soát hệ thống văn bản pháp luật, văn bản nội bộ công ty để đưa ra phương án giải quyết tranh chấp;
- Thống nhất với khách hàng về phương án giải quyết tranh chấp và lên kế hoạch phối hợp thực hiện;
- Tiếp xúc với các bên liên quan để đàm phán, thuyết phục nhằm giải quyết tranh chấp nội bộ bằng con đường thương lượng;
- Chú trọng và ưu tiên giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải, đại diện khách hàng tham dự các cuộc họp để giải quyết tranh chấp;
- Cử luật sư đại diện khách hàng khởi kiện , tham gia tố tụng tại Tòa án hoặc trọng tài;
- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình thi hành án và các vấn đề khác có liên quan.
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY LUẬT BETTER
VPGD: Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
LUẬT SƯ LẠI TRANG: 0936.041.359
EMAIL: hangluatbetter@gmail.com

[Quay lại]


Các tin liên quan

VỤ ÁN DÂN SỰ
LUẬT SƯ THAM GIA VỤ ÁN HÌNH SỰ
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỤ ÁN HÔN NHÂN- GIA ĐÌNH

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2