Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa
Liên hệ

HÃNG LUẬT BETTER 

HOTLINE

LUẬT SƯ NGUYỄN HOÀNG
0936.08.03.08
0936.061.359

LUẬT SƯ LẠI TRANG
0989.143.058
0936.041.359

Emailhangluatbetter@gmail.com 
Địa chỉ
: Số 3, Vũ Phạm Hàm, P. Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội

 

Video
Quảng cáo
KleenOil Filler demo
KleenOil Filler demo
KleenOil Filler demo

LUẬT SƯ RIÊNG CHO DOANH NGHIỆP

Song song với mục tiêu tăng trưởng và hiệu quả, hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ có vai trò quyết định trong sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Với đội ngũ Luật sư, Chuyên viên tư vấn là các chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực Pháp lý, Tài chính, Kiểm toán nội bộ và Kiểm toán độc lập …

Quản trị là quá trình thực hiện các tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý để phối hợp hoạt động của các cá nhân và tập thể nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra của tổ chức. Quản trị là quá trình làm việc với người khác và thông qua người khác để thực hiện các mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn biến động. Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra hoạt động của các thành viên trong tổ chức, sử dụng các nguồn lực  nhằm đạt đến sự thành công trong các mục tiêu đề ra của doanh nghiệp.

BETTERLAW là đơn vị tư vấn Luật - Với các Luật sư, chuyên gia tư vấn có trình độ, kinh nghiệm nhiều năm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận nghiệp vụ: Tư vấn Luật - Tư vấn Doanh nghiệp - Tư vấn Đầu tư - Tư vấn Sở hữu Trí tuệ - Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp, chúng tôi luôn cố gắng phát phát huy tối đa các thế mạnh của mình nhằm đem lại cho khách hàng dịch vụ tư vấn chất lượng tốt nhất

Mọi doanh nghiệp hoạt động đều hướng tới mục tiêu tạo ra lợi thế cạnh tranh và đem lại giá trị tăng thêm cho những đối tác bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp gắn kết chặt chẽ với hoạt động của mình. Để có thể đạt được mục tiêu đó, doanh nghiệp thường xây dựng cho mình chiến lược hoạt động cùng hàng loạt những chương trình, kế hoạch để thực thi những chiến lược đã được đề ra.

Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần ABC bao gồm: Tổng Giám đốc, Các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng. Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và được ủy nhiệm đầy đủ quyền hạn để thi hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị. Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Để đảm bảo tốt nhiệm vụ được phân công, Tổng Giám đốc thường xuyên quan hệ chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và kiểm tra đôn đốc Các phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh và các trưởng phòng hoàn thành công việc được giao. Tổng Giám đốc phải có trách nhiệm chấp hành tốt Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị Quyết và Quyết Định của Hội đồng Quản trị, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành


Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2